Parodontológia

Parodontitída je diagnostikovaná pomocou klinického vyšetrenia, rtg vyšetrenia a v našej ambulancii ponúkame aj odbery na bakteriologické vyšetrenie, ktoré nám presne určí nutnosť antibiotickej liečby.

Vzhľadom na fakt, že sa zubný povlak tvorí neustále, sú pravidelné kontroly a profesionálna dentálna hygiena nevyhnutná. Okrem dôkladného odstránenia zubného kameňa, vyleštenia zubov a výplní, veľký dôraz kladieme na inštuktáž správneho spôsobu očisťovania zubov a medzizubných priestorov.

Online objednávky