MUDr. Michaela Apfelová, PhD

Privátna zubná ambulancia

Šancová 48, oproti YMCA 811 05, Bratislava

Otváracie hodiny

DOVOLENKA !

25.4.2024 a 2.5.2024 

V akútnych prípadoch Vás ošetria v SK Dental, Jarabinkova 10, 0911 566 056.

 Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok:      9:00 – 15:00
Streda:    12:00 – 18:00
Štvrtok:     8:00 – 15:00

Vítame Vás v zubnej ambulancii, ktorá Vám poskytne komplexnú stomatologickú starostlivosť.

Našim cieľom je spokojnosť našich pacientov, ktorí sú ošetrení kvalitne, bezbolestne a v príjemnom prostredí. Okrem bežného ošetrenia ponúkame aj nadštandartné ošetrenie s dentálnym mikroskopom či zavedenie zubných implantátov.

Naša zubná ambulancia

MUDr. Michaela Apfelová, PhD.

  • vzdelanie:
    1989-1997 štúdium LFUK v Bratislave
    1996  – štátna jazyková skúška z anglického jazyka
  • 2000 atestácia zo stomatológie I. stupňa
  • 2010 ukončenie doktorandského štúdia PhD.na LFUK– téma maxillofaciálna protetika 
  • 2012- získanie osvedčenia na používanie stomatologických RTG
  • 2017-certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

zamestnanie:

od 1998–odborný asistent na oddelení  stomatologickej protetiky na Klinike Stomatologie a Maxillofaciálnej chirurgie LFUK a OUSA Heydukova 8 v Bratislave

Súkromná prax od r.2013.

cenník naších služieb a úkonov

Termíny konzultácií a ošetrenia len po objednaní a bez účastí zdravotných poisťovní.

anaesthesia local
6 €
bakteriálne testy vyšetrenie a odber
30 €
Cielené stom vyšetrenie
20 €
gingiválny ster
70 €
Infiltračná anestézia
8 €
Intralig. anestézia – jeden zub
6 €
Intralig. anestézia – každý ďalší zub
3 €
Komplexné vstupné pedo. vyšetrenie
20 €
Krátky administratívny úkon
5 €
mikrobiálne testy 11 druhov
100 €
mikrobiálne testy 5 druhov
75 €
Nedostavenie sa na dohodnutý termín
30 €
Odborná konzultácia
30 €
Povrchová – slizničná anestézia /gél/
2 €
preventive check-up
15 €
Preventívna stom prehliadka
15 €
rtg 1 snímok
5 €
rtg bitewing – obe strany
10 €
Skúška vitality zubov – tri zuby
5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
5 €
Zvodová anestézia
10 €
bielenie domáce 3 ks
100 €
bielenie zubov domáce 4 ks
130 €
dentálna hygiena dočistenie alebo jedno zuboradie
35 €
Dentálna hygiena komplet s pieskovaním
60 €
dentálna hygiena, dočistenie
40 €
dlaha na bielenie
100 €
dlahy na bielenie 1 k
50 €
Leštenie výplní – 1 zub
5 €
Lokálna fluoridácia – 1 zuboradie
15 €
Odstr. zubného kameňa – jeden sextant
10 €
Odstr.zubných povlakov, pigmentov jeden sextant
5 €
odstánenie prevysov alebo uzavretá kyretáž- 1 zub
10 €
Pečatenie fisúr každý zub
20 €
Pieskovanie zubov
30 €
vnútorné bielenie zuba 1zub
70 €
zatvorená kyretáž parodont.vačku
25 €
Ústna hyg. – profyl. inštruktáž I. sedenie
20 €
Čistenie, leštenie náhrady
100 €
Clip dočasná výpn
15 €
composite filling
60 €
composite filling small
50 €
defin.endo.ošetrenie dodatočného kanálika
20 €
definit.endo. ošetrenie jeden kanálik
60 €
definit.endo.ošetrenie 2 kanáliky
80 €
definit.endo.ošetrenie 3 kanáliky
90 €
dobudovanie pahyla
40 €
dočasné endodontické ošetrenie viackoreňový zub
60 €
Dočasné endodontické ošetrenie, calxydová vložka
40 €
fiberglass filling
30 €
 fotokompozir dve plôšky
50 €
fotokompozit jedna plôška
45 €
fotokompozit tri plôšky
60 €
kompozitná výplň krčku – flow materiá
35 €
Odstránenie starej koreňovej výplne jeden kanálik
25 €
ošetrenie mliečneho zuba
35 €
použitie koferdamovej blany
10 €
Provizórna výplň
35 €
rekonštrukcia korunky zuba – priama
80 €
skloionomérna výplň dve/tri plôšky alebo 2 kapsle
40 €
skloionomérna výpň jedna plôška alebo kapsľa
35 €
sklovláknová dlaha 1 zub
35 €
 trepanácia zuba a exstirp.drene jednokoreňový zub
35 €
trepanácia zuba a extirpácia drene viackoreňový zub
50 €
výstuž výplne sklovláknový material
30 €
zavedenie pulpálneho čapu
30 €
Chirurgická revízia rany
20 €
extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
20 €
Extrakcia jednokoreňového zuba, alebo 1 koreňa
50 €
extrakcia viackoreňového zuba, alebo viac.koreňov
65 €
Komlpikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí
80 €
odkrytie implantátu
70 €
Ošetreni sťažen.prerezávania zuba múdrosti
20 €
Ošetrenie postextrakčnej alveolitídy
25 €
Oštrenia alebo kontrola po chirurgickom zákroku
10 €
sutúra extrakčnej rany
20 €
zavedenie drénu
5 €
Adhezívny mostík 3 členy
250 €
Celokeramická korunka
300 €
Celoplášťová kovová korunka
150 €
implantat nadstavba zirkon, abutment bicon
550 €
Inlay, onlay z tvrdenej živice
200 €
keramicka korunka
300 €
Keramická inlay, onlay, polokorunka
280 €
Koreňová inlay jednokoreňová
60 €
Koreňová inlay viackoreňová
70 €
Korunka zirkonová
330 €
kovokeramicka korunka frezovana
300 €
Kovokeramická korunka
250 €
medzičlen na implantát živicový
300 €
nasadenie snímatelnej náhrady na implantáty
100 €
Ochranná korunka prefabrikát
20 €
Ochranná korunka razidlovou metódou
15 €
Ochranná korunka v laboratóriu
30 €
odtlačok na implantát, odtlačkový set Bicon
50 €
Oporný strmeň Gilmor, Dolder
70 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady
20 €
Plášťová korunka živicová
100 €
Rochettova dlaha
200 €
rozpílenie fixnej náhrady
30 €
Silikónový odtlačok
20 €
Stiahnutie fixnej náhrady/1 pilier/
20 €
teleskopicka korunka 1 ks
250 €
Vyartikulovanie chrupu
20 €
wax-up 1 zub
20 €
Zirkonoxidová keramická korunka
300 €
zásuvný spoj, attachment koreňa
80 €
Živicová korunka dočasná frezovaná
70 €
Alginátový odtlačok
10 €
Celková snímateľná náhrada
250 €
Doplnenie vypadnutého zuba, prasknutie náhrady
60 €
Flexi protéza, elastická
350 €
Imediátna náhrada
220 €
Medzerník, malá náhrada(do 4 zubov)
180 €
Náhrada so zásuv.spojmi alebo strmeňom
370 €
Nákryzová alebo ochranná dlaha zo živice
100 €
Oprava protézy na modeli
60 €
Rebazácia alebo podloženie náhrady v ambul.
60 €
Rebazácia náhrady v laboratóriu
110 €
Skeletová náhrada, parciálna náhrada
340 €
skúška konštrukcie nesenej na implatátoch
100 €
snimatelna náhrada nesená na implantátoch( cena z laboratória sa pripočítava)
750 €
teleskopická náhrada s výstužou
800 €
určenie medzičeľustných vztahov
20 €
Vyhotovenie študijného modelu
25 €
Výbrus snímat.náhrady
25 €
Výstuž v celkovej náhrade
50 €
výška zhryzu u náhrady nesenej implantátmi
30 €

kontaktné informácie

Sme Vám k dispozícii

Adresa

Šancová 48, oproti YMCA
811 05, Bratislava

+421919777666

Email

apfelova@citydent.sk