MUDr. Michaela Apfelová, PhD

Privátna zubná ambulancia

Šancová 48, oproti YMCA 811 05, Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok: 9:00 – 15:00
Streda: 12:00 – 18:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00

Vítame Vás v zubnej ambulancii, ktorá Vám poskytne komplexnú stomatologickú starostlivosť.

Našim cieľom je spokojnosť našich pacientov, ktorí sú ošetrení kvalitne, bezbolestne a v príjemnom prostredí. Okrem bežného ošetrenia ponúkame aj nadštandartné ošetrenie s dentálnym mikroskopom či zavedenie zubných implantátov.

Naša zubná ambulancia

MUDr. Michaela Apfelová, PhD.

  • vzdelanie:
    1989-1997 štúdium LFUK v Bratislave
    1996  – štátna jazyková skúška z anglického jazyka
  • 2000 atestácia zo stomatológie I. stupňa
  • 2010 ukončenie doktorandského štúdia PhD.na LFUK– téma maxillofaciálna protetika 
  • 2012- získanie osvedčenia na používanie stomatologických RTG
  • 2017-certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

zamestnanie:

od 1998–odborný asistent na oddelení  stomatologickej protetiky na Klinike Stomatologie a Maxillofaciálnej chirurgie LFUK a OUSA Heydukova 8 v Bratislave

Súkromná prax od r.2013.

cenník naších služieb a úkonov

Termíny konzultácií a ošetrenia len po objednaní a bez účastí zdravotných poisťovní.

Vstupné komplexné vyšetrenie + plán liečby, karta pacienta

20,00 €

Preventívna stomatologická prehliadka

15,00 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

10,00 €

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

15,00 €

Odborná konzultácia

 

/implantologická, protetická, parodontologická/

30,00 €

Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času

50,00 €

Nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00 €

Krátky administratívny úkon

5,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5,00 €

Skúška vitality zubov – tri zuby

5,00 €

Povrchová – slizničná anestézia /gél, spray/

2,00 €

Infiltračná anestézia

6,00 €

Zvodová anestézia

10,00 €

Intraligamentárna anestézia – jeden zub

8,00 €

Intraligamentárna anestézia – každý ďalší zub

3,00 €

Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž I. sedenie

15,00 €

Ústna hygiena II. III. sedenie – reinštruktáž

10,00 €

Odstránenie zubného kameňa – jeden sextant I. sedenie

9,00 €

Odstránenie zubného kameňa – jeden sextant II. a III. sedenie

7,00 €

Odstránenie zubných povlakov, pigmentov – jeden sextant

5,00 €

Odstránenie miestneho dráždenia previsov alebo uzavretá kyretáž

 

– 1 zub/anestézia sa pripočíta/

6,00 €

Pieskovanie

20,00 €

Leštenie výplní – jeden zub

3,00 €

Lokálna fluorizácia – jedno zuboradie

10,00 €

Ošetrenie citlivých krčkov – jeden zub

6,00 €

Pečatenie fisúr – každý zub

15,00 €

Šperk na zub

30,00 €

Rtg 1 snímok

5,00 €

Rtg bitewing

10,00 €

Fotokompozit – jedna plôška

40,00€

Fotokompozit – dve plôšky

45,00 €

Fotokompozit – tri plôšky

55,00 €

Rekonštrukcia korunky zuba – priama

70,00 €

Krčková výplň – flow materiál

30,00 €

Skloionomerná výplň – jedna plôška al. jedna kapsľa

30,00 €

Skloionomerná výplň – dve plôšky al.dve kapsle

35,00 €

Skloionomerná výpln – tri plôšky

35,00 €

Ošetrenie mliečneho zuba

25,00 €

Provizórna výplň

30,00 €

Nasadenie koferdamovej blany

10,00 €

Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene – jednokoreňový zub 15,00 €
Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene – viackoreňový zub 25,00 €
Odstránenie starej koreňovej výplne – jeden kanálik 20,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie, dočasné, calxydová vložka 30,00 €
Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba 50,00 €
Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba 60,00 €
Endodontické ošetrenie trojkanálikového zuba 70,00 €
Endodontické ošetrenie dodatočného kanálika 20,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu 20,00 €

Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie

10,00 €

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

10,00 €

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

10,00 €

Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa

30,00 €

Extrakcia viackoreňového zuba

50,00 €

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

60,00 €

Sutúra extrakčnej rany

10,00 €

Chirurgická revízia rany

15,00 €

Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy

10,00 €

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

15,00 €

Zavedenie drénu

5,00 €

Zatv orená kyretáž parodontálneho vačku

25,00 €

Dekapsulácia zuba

20,00 €

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

15,00 €

Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba

50,00 €

Drôtená dlaha fixovaná kompozitom /3 zuby/

35,00 €

Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čeľustí

20,00 €

Sutúra slizničnej rany

15,00 €

Manuálna repozícia luxácie TMK

15,00 €

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie 10,00 €
Silikónový odtlačok 10,00 €
Alginátový odtlačok 10,00 €
Zhotovenie študijného modelu 15,00 €
Vyartikulovanie chrupu 10,00 €
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 10,00 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 10,00 €
Wax-up 1 zub 15,00 €
Koreňová inlay – jednokoreňová 55,00 €
Koreňová inlay- viackoreňová 70,00 €
Celoplášťová kovová korunka 120,00 €
Plášťová korunka živicová 100,00 €
Fazetovaná korunka so špec.živicou 130,00 €
Kovokeramická korunka 190,00 €
Kovokeramická korunka, individ.vrstvenie, osobné konzult. 230,00 €
Celokeramická korunka 250,00 €
Zirkonoxidová keramická korunka 300,00 €
Zirkonoxidová nadstavba na implantát 400,00 €
Zirkonoxidová inlay, onlay, polokorunka 300,00 €
Ceramage, Synfony korunka 220,00 €
Keramická inlay, onlay 200,00 €
Inlay, onlay z tvrdenej živice 130,00 €
Sklo vláknová dlaha 1 zub 30,00 €
Zásuvný spoj, guličkový attachment koreňa 50,00 €
Oporný strmeň Gilmor, Dolder 70,00 €
Ochranná korunka razidlovou metódou 10,00€
Ochranná korunka v laboratoriu 30,00 €
Rochettova dlaha 120,00 €
Adhezívny mostík 3členy 200,00 €
Koreňová inlay zo živice 50,00 €

Náhryzová alebo ochranná dlaha zo živice

70,00 €

Medzerník malá nahrada(do 4 zubov)

150,00 €

Imediátna náhrada

190,00 €

Celková snímateľná náhrada

250,00 €

Skeletová náhrada, parciálna náhrada 

300,00 €

Skeletová náhrada so zásuvnými spojmi alebo strmeňom

320,00 €

Výbrus snímateľnej náhrady

10,00 €

Oprava protézy na modeli

50,00 €

Doplnenie vypadnutého zuba, prasknutie

30,00 €

Rebazácia náhrady v laboratoriu

90,00 €

Rebazácia alebo podloženie náhrady v ambulancii

50,00 €

Výstuž v celkovej náhrade

40,00 €

Čistenie a leštenie protézy

20,00 €

Flexi protéza (elastická)

300,00

kontaktné informácie

Sme Vám k dispozícii

Adresa

Šancová 48, oproti YMCA
811 05, Bratislava

+421919777666

Email

apfelova@citydent.sk