MUDr. Michaela Apfelová, PhD

Privátna zubná ambulancia

Šancová 48, oproti YMCA 811 05, Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok: 9:00 – 15:00
Streda: 12:00 – 18:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00

Vítame Vás v zubnej ambulancii, ktorá Vám poskytne komplexnú stomatologickú starostlivosť.

Našim cieľom je spokojnosť našich pacientov, ktorí sú ošetrení kvalitne, bezbolestne a v príjemnom prostredí. Okrem bežného ošetrenia ponúkame aj nadštandartné ošetrenie s dentálnym mikroskopom či zavedenie zubných implantátov.

Ponuka odborných úkonov

Kliknutím na ikonu, alebo názov úkonu  sa dozvite viac v podstránkach.

Naša zubná ambulancia

MUDr. Michaela Apfelová, PhD.

  • vzdelanie:
    1989-1997 štúdium LFUK v Bratislave
    1996  – štátna jazyková skúška z anglického jazyka
  • 2000 atestácia zo stomatológie I. stupňa
  • 2010 ukončenie doktorandského štúdia PhD.na LFUK– téma maxillofaciálna protetika 
  • 2012- získanie osvedčenia na používanie stomatologických RTG

zamestnanie:

od 1998–odborný asistent na oddelení  stomatologickej protetiky na Klinike Stomatologie a Maxillofaciálnej chirurgie LFUK a OUSA Heydukova 8 v Bratislave

Súkromná prax od r.2013.

cenník naších služieb a úkonov

Termíny konzultácií a ošetrenia len po objednaní a bez účastí zdravotných poisťovní.

Vstupné komplexné vyšetrenie + plán liečby, karta pacienta

20,00 €

Preventívna stomatologická prehliadka

15,00 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

10,00 €

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

15,00 €

Odborná konzultácia

 

/implantologická, protetická, parodontologická/

20,00 €

Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času

50,00 €

Nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00 €

Krátky administratívny úkon

5,00 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5,00 €

Skúška vitality zubov – tri zuby

5,00 €

Povrchová – slizničná anestézia /gél/

2,00 €

Infiltračná anestézia

6,00 €

Zvodová anestézia

10,00 €

Intraligamentárna anestézia – jeden zub

8,00 €

Intraligamentárna anestézia – každý ďalší zub

3,00 €

Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž I. sedenie

15,00 €

Ústna hygiena II. III. sedenie – reinštruktáž

10,00 €

Odstránenie zubného kameňa – jeden sextant I. sedenie

9,00 €

Odstránenie zubného kameňa – jeden sextant II. a III. sedenie

7,00 €

Odstránenie zubných povlakov, pigmentov – jeden sextant

5,00 €

Odstránenie miestneho dráždenia previsov alebo uzavretá kyretáž

 

– 1 zub/anestézia sa pripočíta/

6,00 €

Pieskovanie

20,00 €

Leštenie výplní – jeden zub

3,00 €

Lokálna fluorizácia – jedno zuboradie

10,00 €

Ošetrenie citlivých krčkov – jeden zub

6,00 €

Pečatenie fisúr – každý zub

15,00 €

Šperk na zub

30,00 €

Rtg 1 snímok

5,00 €

Rtg bitewing

10,00 €

Amalgámová výplň

 

Jednoplôšková výplň zuba

30,00 €

Dvojplôšková výplň zuba

35,00 €

Trojplôšková výplň zuba

40,00 €

Fotokompozit – jedna plôška

35,00 €

Fotokompozit – dve plôšky

45,00 €

Fotokompozit – tri plôšky

50,00 €

Rekonštrukcia korunky zuba – priama

70,00 €

Krčková výplň – flow materiál

25,00 €

Skloionomerná výplň – jedna plôška al. jedna kapsľa

25,00 €

Skloionomerná výplň – dve plôšky al.dve kapsle

35,00 €

Skloionomerná výpln – tri plôšky

35,00 €

Ošetrenie mliečneho zuba

25,00 €

Provizórna výplň

25,00 €

Nasadenie koferdamovej blany

10,00 €

Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene – jednokoreňový zub

15,00 €

Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene – viackoreňový zub

25,00 €

Devitalizačná vložka

15,00 €

Odstránenie starej koreňovej výplne – jeden kanálik

20,00 €

Paliatívne endodontické ošetrenie, dočasné, calxydová vložka

30,00 €

Endodontické ošetrenie jednokanálikového zuba

40,00 €

Endodontické ošetrenie dvojkanálikového zuba

60,00 €

Endodontické ošetrenie trojkanálikového zuba

70,00 €

Endodontické ošetrenie dodatočného kanálika

20,00 €

Zavedenie pulpálneho čapu

20,00 €

Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie

10,00 €

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

10,00 €

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

10,00 €

Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa

30,00 €

Extrakcia viackoreňového zuba

50,00 €

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí

60,00 €

Sutúra extrakčnej rany

10,00 €

Chirurgická revízia rany

15,00 €

Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy

10,00 €

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

15,00 €

Zavedenie drénu

5,00 €

Zatv orená kyretáž parodontálneho vačku

25,00 €

Dekapsulácia zuba

20,00 €

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

15,00 €

Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba

50,00 €

Drôtená dlaha fixovaná kompozitom /3 zuby/

35,00 €

Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čeľustí

20,00 €

Sutúra slizničnej rany

15,00 €

Manuálna repozícia luxácie TMK

15,00 €

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a návrh na ošetrenie

10,00 €

Silikónový odtlačok

10,00 €

Alginátový odtlačok

7,00 €

Zhotovenie študijného modelu

15,00 €

Vyartikulovanie chrupu

10,00 €

Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier)

7,00 €

Opätovné nasadenie fixnej náhrady

10,00 €

Wax-up 1 zuboradie

15,00 €

Koreňová inlay – jednokoreňová

55,00 €

Koreňová inlay- viackoreňová

70,00 €

Celoplášťová kovová korunka

100,00 €

Plášťová korunka živicová

100,00 €

Fazetovaná korunka so špec.živicou

130,00 €

Kovokeramická korunka

190,00 €

Kovokeramická korunka, individ.vrstvenie, osobné konzult.

230,00 €

Celokeramická korunka

260,00 €

Zirkonoxidová keramická korunka

330,00 €

Zirkonoxidová nadstavba na implantát

400,00 €

Zirkonoxidová inlay, onlay, polokorunka

300,00 €

Živicová Synfony nadstavba na implantát

290,00 €

Ceramage, Synfony korunka

220,00 €

Keramická inlay, onlay

200,00 €

Inlay, onlay z tvrdenej živice

130,00 €

Sklo vláknová dlaha 1 zub

30,00 €

Zásuvný spoj, guličkový attachment koreňa

50,00 €

Oporný strmeň Gilmor, Dolder

70,00 €

Ochranná korunka razidlovou metódou

15,00 €

Ochranná korunka v laboratoriu

30,00 €

Rochettova dlaha

120,00 €

Adhezívny mostík 3členy

200,00 €

Koreňová inlay zo živice

50,00 €

Náhryzová alebo ochranná dlaha zo živice

70,00 €

Medzerník malá nahrada(do 4 zubov)

150,00 €

Imediátna náhrada

190,00 €

Celková snímateľná náhrada

220,00 €

Skeletová náhrada, parciálna náhrada 

250,00 €

Skeletová náhrada so zásuvnými spojmi alebo strmeňom

300,00 €

Výbrus snímateľnej náhrady

10,00 €

Oprava protézy na modeli

50,00 €

Doplnenie vypadnutého zuba, prasknutie

30,00 €

Rebazácia náhrady v laboratoriu

90,00 €

Rebazácia alebo podloženie náhrady v ambulancii

50,00 €

Výstuž v celkovej náhrade

40,00 €

Čistenie a leštenie protézy

20,00 €

Flexi protéza (elastická)

300,00

kontaktné informácie

Sme Vám k dispozícii

Adresa

Šancová 48, oproti YMCA
811 05, Bratislava

+421919777666

Email

apfelova@citydent.sk